Emocije čoveka boje čitav njegov život,
unutrašnji i psihički, koje daju ton i smisao
ponašanja. Čovek bez zuba izvore emocija
ispoljava na drugi način
Stanje duha ispoljava se na licu. Osnovne
emocije, veselost i ljubav ne mogu se
izraziti  sa invaliditetom bezubosti.
Čovek je umoran ako ne može pružiti
osmeh.
Osmeh počinje na usnama, širi se u očima.
Cerekanje dolazi iz stomaka, ali rafal
osmeha  kreće iz duše, preliva se i pravi
talase po čitavom telu. Ovu oduzetu
blagodet čoveku vratila je oralna
implantologija.
I pacijenati koji su se godinama mučili sa
donjom mobilnom akrilatnom protezom
ugradnjom implantata vraćanjem funkcije i
estetike dobijijaju novi kvalitet života.
Osmeh povećava vrednost lica.Osmeh čini
da čovek misli bolje o sebi i čak ako se
tako ne oseća, ali uvek čini da drugi misle
bolje  o ozarenom licu sa osmehom.
Ako imaš prijatelja bez osmeha, pokloni
mu svoj. Ovaj poklon nekada nije mogao
biti uručen, jer su stomatolzi kod ovakvih
pacijenata bili nemoćni.
Ugrađeni implantati vraćaju komfor,
samopouzdanje i sigurnost komunikacije.
Zaceljena meka tkiva nakon 4 nedelje.Za
sve vreme zaceljenja pacijent se služio
postojećim protetskim radovima.
Retencionim atečmenima na implantatima
postiže se funkcionalna stabilnost
protetskog rada u ustima.
Preporuka stomatologa pacijentu:„Nikada
nemojte prestati da se osmehujete, jer se
neko može zaljubiti u vaš osmeh“.
Ostvarena koštana integracija podržava
funkciju i estetiku.
prethodna sledeća