Čovek kao bioločko biće, odnosno bio-
psiho-socijalno biće, sastavljeno od raznih
organa sa različitom strukturom  i različitim
funkcijama. Svi organi čine strukturalno
funkcionalni sistem. Gubljenje funcije bilo
kog dela tog sistema narušava se čovekov
integritet. Čovekov integritet označava
nepovredivo stanje celovitosti tj. totalitet
funkcije. Gubljenje jedne funkcije kao u
usnoj duplji, čovek je oštećen kao bioločko
biće. Oralna implantologija čineći stabilnim
protetski rad koji zamenjuje izgubljeni
organ oštećenje je u znatnoj meri
nadoknadila.
Osmeh ne košta ništa, ali daje mnogo. Lepi lik je uvek smetrično lice.
Uspostavljanje narušene harmonije lica je
prijatan osećaj.Restauracija funkcije u usnoj
duplji uspostavlja se harmonija lica. Taj
harmonični odnos je osećaj stanja
objektivnog zdravlja i povećava pozitivan
osećaj zdravlja.
Osmeh obogaćuje one koji ga primaju, a
ne osiromašuje one koji ga daju. Koliko je
osiromašen onaj koji nije u stanju da
poklanja osmehe.
Ništa tako moćno,tako snažno ne otkriva
čovekovu narav kao osmeh i smejanje.
Ništa ne postoji lepše od savršenih usana.
Savršena harmonija lica, kakvu je priroda
podarila, uspostavlja se protetikom, a na
suprot prirodi liftingom.
Smeh je jedini lek za smirivanje bez
negativnih efekata. Stanje duha ispoljava
se na licu kroz osmeh.
Uvek je jači onaj koji umije da se smeje
od onoga ko se ljuti. Za osmeh je
potreban samo trenutak, ali sećanja na
njega nekada traju zauvek.
Postoje stotine jezika u svetu, ali osmeh
govori sve njih. Topli osmeh je univerzalni
jezik ljubavi i snažna spona među ljudima.
prethodna