Slučaj 1
Pre ugradnje implantata


Ugradjeni implantati visokog kvaliteta
Posle ugradnje implantata