Slučaj 2

Pre ugradnje implantata
Stanje pacijenta pre ugradnje implantata
koji je koristio pokretnu nekonfornu
akrilatnu protezu
Totalna bezubost. Ugradjeni implantati visokog kvaliteta
Ugradjeni implantati u obe vilice
Posle ugradnje implantata