Slučaj 14
Posle 7 godina nošenja totalnih proteza sa kojima nije mogao da se služi, pacijent je dobio fiksne zube u obe vilice,
bez agresivne operacije - metoda koja se radi u ordinaciji Dr Zlopaša