Slučaj 19


Stabilizacija donje totalne proteze sa retencionim kopčama za totalnu protezu i mekim akrilatom kao što je tkivo usta
na koje proteza naleže.