Slučaj 21
Ova pacijentkinja nije želelela neugodne pokretne akrilatne proteze u ustima, već fiksni rad na implantatima.
Njene želje su uspešno ostvarene u ordinaciji Dr Zlopaša