Ne može se pacijent upuštati u jedan komplikovani zahvat, a da o tome nije upznat o svim detaljima i konačnom ishodu, komplikacijama i slično.
Pre odluke o implantaciji, profesor Linkow savetuje pacijentima da moraju postaviti implantologu četiri pitanja i nakon odgovora da donesu konačnu odluku. Savetuje se pacijentima da se nikada ne smeju ustraučavati da postave odabranom implantologu nekoliko pitanja koja će uticati na pacijentovu odluku i poverenje. Ne obazirati se na novinske reklame, jer su preteranim reklamama obično skloni mladi neiskusni početnici.
Prvo pitanje: Orijentaciono, koliko implantata treba uraditi i zašto? Zbog čega treba ugraditi toliko implantata?
Drugo pitanje: Koji odabrani sistem i oblik implatata treba ugraditi kod vas i zašto?
Samo iskusni implantolog odgovoriće na vaša pitanja brzo i tačno bez stavljanja komercijalnog efekta u prvi plan. Implantolog mora imati dovoljno iskustva da bi vam odmah odgovorio koji tip implantata odgovara vašem slučaju. Ukoliko implantolog tvrdi da ima i veruje samo u jedan implantat koji on ima na raspolaganju, profesor Linkovv kaže da odmah bežite od takve ponude. Pacijentu se mora objasniti šta su vrhunski implantati i kako ih prepoznati? Mora mu se naglasiti da je danas tržište preplavljeno jeftinim implantatima, pa čak neki nisu od titana koji se narezuju u radionicama za preciznu mehaniku. Svi ti implantati su bez odgovarajućeg sertifikata i odobrenja Ministarstava zdravlja u zemljama gde se prodaju. Pacijentu se mora kazati da u gomili implantata i njihovih proizvođača postoje samo nekoliko ozbiljnih kompanija, kao NOBEL - Švedka, ITI STRAUMAN - Švajcarska, ANKILOS i PIT-IZI- Nemačka, američki IEMTEC, koje nude najkvalitetnije, ali i najskuplje implantate. Danas postoje i implantati kojima se može stabilizovati donja totalna proteza bez invazivne hirurške metode i bez čekanja za zarašćivanje, a takvi implantati su proizvod renomiranih firmi kaoštojelEMTEC-USA.
Treće pitanje: Verujete li da su implantati poslednja mogućnost ili se gubitak zuba i moj slučaj može rešiti i na drugi način?
Četvrto pitanje: Da li vam implantolog garantuje da će implantat trajati dugo i kolikije garantni rok?
Ukoliko implantolog tvrdi da ima neki garantni rok, treba sumnjati u njegovo iskustvo, jer najpoznatiji svetski implantolog Linkov kaže da danas postoje takve grupe koje reklamama garantuju sve, a u medicini se ne mogu izdavati garancije kao za televizore i mašine za pranje veša.
Implantologija je vrlo ozbiljna grana medicine i traži veliku odgovornost, stručnost i iskustvo implantologa i sa aspekta sposobnosti i sa aspekta medicinske etike. Svaki implantolog mora posedovati sertifikat da je kompetentan da ugrađuje određeni implantatski sistem.
Šta treba savjetovati pacijentu da bi vek implantata bio što dugoročniji?
Uz ugradnju implantata, pod uslovom da je sve urađeno do perfekcije, veliku odgovornost preuzima pacijent koja je isključivo u njegovu korist. Strogo se mora pridržavati upustva stomatologa - implantologa o održavanju oralne higijene. Značajan je i napredak u razvoju i pronalaženju novih pomagala za održavanje oralne higijene. Objasniti pacijentu, a to uglavnom radi asistentkinja, takođe obučenih na kursevima za asistente higijeničare. One moraju, demonstrirajući način na koji se održava higijena oko implantata, specijalnim četkicama koje su namjenjene za ovu svrhu. Na tržištu postoji veliki izbor četkica raznih oblika i kvaliteta namjenjenih isključivo za održavanje higijene usta sa ugrađenim implantatima. U upotrebi su mnoge antiseptične -dezinfekcione i dezodorantne paste i tečnosti za ispiranje sa produženim antiseptičnim dejstvom, ubijajući štetnu bakterijsku floru koja u ustima može biti izuzetno obimna.
Digitalna rentgenska tehnika je toliko uznapredovala da kod kontrola posle nekoliko godina možemo sa tačnošću videti da li se radi o promenama oko implantata. Ako se na vreme primete promene oko implantata, malim intervencijama mogu se otkloniti te promjene i znatno produžiti vek implantata. Na mestu gde je došlo do razgradnje kosti može se dodati veštačka kost sa bioinduktivnim djelovanjem: Straumann Bone Ceramics, a u poslednje vreme Švajcarci su lansirali EASY-GRAFT .Kod primene ovog bioinduktivnog materijala nije potrebna primena membrane , a oblikovanje grafta u defektu vrlo je jednostavno što praktičaru olakšava njegovu primenu.Pogodnost EASY-GRAFT-a je što postoji u tri oblika zavisno od veličine granula od 500 do 1000 milimm. a implantolog odlučuje koji če od njih primeniti zavisno od veličine koštanog defekta.EASY-GRAFT je bioresorbujući sintetički materijal kojeg nakon resorpcije zamenjuje autologna kost.Pogodnost ovog materijala je što nadoknadu koštane mase oko implantata možemo sa lakoćom modelovati , jer u kontaktu sa krvlju očvrsne za nekoliko minuta u oblikovanu stabilnu formu.
Takođe jedna velika inovacijha primenljiva i u implantologiji jeste lasersko odstranjivanje granulacija oko implantata, tako da se i ovom metodom mogu stimulisati svi pozitivni činioci primenjeni kod ugrađenih implantata.
Nekoliko poslednjih decenija titan implantati se koriste sa velikim uspehom, istina bazirani na iskustvu entuzijasta koji su ta dragocena iskustva sticali primenjujući različite sisteme i materijale koji su im bili na raspolaganju. Može se utvrditi da se danas sa velikim uspehom, zahvaljujući implantologiji i stabilnosti ugrađenih implantata rešava parcijalna i totalna bezubost sa neočekivanom uspešnošću, potvrđenu naučnim dokazima što omogućava dugotrajni klinički uspeh.
Što se tiče estetskog rezultata, ugradnja implantata je dugo bila omalovažavana. Možda i sa razlogom, jer zahtevi za ugradnju implantata u prvom redu proistekli su iz funkcionalnih potreba, a manje iz estetskih.
Međutim, u poslednjoj deceniji za ispunjenje estetskih zahteva pacijenata, od strane nauke posvećena je velika pažnja, naročito kod pojedinačnih gubitaka zuba, a tako isto i kod slučajeva delimične bezubosti.
Oralni hirurzi, paradentolozi i protetičari moraju biti osposobljeni za prednje radnje, a samo velikim iskustvom su naučili kako na najbolji način, može se odrediti mesto postavljanja implantata, uzimajući u obzir angulaciju kako bi se postigao najbolji estetski efekat.

prethodna sledeća