O mogućnostima implantacije stomatolog i pacijent moraju da vode dug razgovor u vrlo opuštenoj atmosferi-savetuje američki implantolog profesor Linkov. Pacijentu mora biti objašnjen čitav program i ishod implantacije, jer od trenutka ugradnje implantata pacijent postaje aktivni saradnik bez čije saradnje nije moguća čitava procedura.Zašo se razgovor mora voditi u opuštenoj atmosferi? Ne sme stomatolog na pacijenta ostavljati utisak preozbiljnog i surovog čoveka u belom mantilu - kaže otac modeme implantologije amerikanac Leonard Linkov- od kojeg se pacijent plaši. Stomatolog u toj atmosferi mora održati svoj profesionalni dignitet da bi otklonio svaku sumnjičavost pacijenta u implantate.Stomatolog prilikom donošenja odluke mora polaziti sa pozicija razmišljanja da u konkretnom slučaju predloži onu kombinaciju koju bi uradio sebi i svojim bližnjim. Donošenjem odluka u jednom kratkom, površnom, konsultativnom pregledu je uzrok nesporazuma i neuspeha.Anamneza i analiza slučaja od strane stomatologa mora biti zaista stručna i temeljna. Zahvaljujući razvoju nauke oralna implantologija nije samo uznapredovala u tehnološkom već i u operativnom smislu.Kod jako atrofiranih-smanjenih -viličnih grebena moguće je izvršiti njihovu komplketnu rekonstrukciju i podizanje sa ugradnjom sintetske vještačke kosti takozvanom »tunelizacijom grebena« što znači ubrizgavanje veštačke sintetske kosti - tipa bio osa ispod sluzokože grebena. To je moguće i sa autotransplantacijom uzimanjem koštanog tkiva sa kuka što spada u komplikovanije hiruške zahvate, ali rezultati sa sintetskom košću spadaju u pouzdaniju metodujer posle određenog vremena dolazi do brže resorpcije- topljena koštanog transplantata. Materijalni trokovi ugradnje sintetske kosti su veći zbog cene koštanja materijala. Briljantna budućnost oralne implantologije. Peofesor Linkov tu briljantnu budućnost predviđa i opisuje na jedan humoran način. Uzeo je svoju »kristalnu kuglu«, kao što su naše stare bake gatale gledajući u šolju ispivene kafe : »Uzeo sam svoju kristalnu kuglu koju gledam i iz nje čitam i predviđam poglede na Oralnu implantologiju u narednim godinama i budućem vremenu. Taj briljantan razvoj vidim u četiri scene: Prva scena:
Sve više pacijenata postaje svjesno da im implantati mogu pomoći i učiniti ih ponovo srećnim.Posle nošenja neudobnih mobilnih proteza u ustima sa ugrađenim implantatima svi će izvikivati jedno:«To je sasvim drugi kvalitet života!« Pacijenti će zahtevati da njihovi stomatolozi budu što bolje obučeni kao implantolozi.
Druga scena:
Da bi uspunili želje svojih pacijenata sve više stomatologa postaju ujedno i implantolozi. Primjena implantata raste, raste i raste...

Treća scena:
Nada, možda će jednog dana, biti više ljudi sa implantatima nego sa konvencionalnim zubnim protezama. Vidim milione nasmejanih ljudi sa implantatima . Oni uživaju pun konfor, samouvereno se smeju,, jedu bez straha, drže govore, pevaju, ljube se i uživaju u svim blagodetima koje nam Zivot pruža. Eto takvoj budućnosti oralne implantologije senadam ijedvačekam taj dan! To je futurološki pogled najčuvenijeg svetskog implantologa. Nisu to više maštanja Ziln Vema već stvarnost. I reči Kahila Gibrana da ostvarimo želje Zivota, ostvarene su u modernoj stomatologiji, a naročito u poslednje vreme u modernoj implantologiji. Kompjuterska era izmenila je shvatanja i postupke u savremenoj stomatologiji. Može se slobodno kazati da savremena stomatologija koja još nije dostigla krajnji vrh znanja i umeća, a u stalnom je usponu svog razvoja, može sa sigurnošću kazati, ne samo da vrlo uspešno implantatima i estetskom stomatologijom nadoknađujemo i rekonstrujišemo narušenu prirodu i funkcionalnu i estetsku harmoniju, nego daje kad je u pitanju estetika i često uspešno i nadvisujemo. Kompjuterska tehnika iz dana u dan sve uspešnije nalazi svoju primenu u medicini, ona munjevitom brzinom osvaja i stomatologiju, a u prvom redu implantologiju. Pre svega nekolike godine unazad dužinu i veličinu implantata odabirali smo rutinski, bazirano uglavnom na iskustvu implantoga, koje je neospomo vrlo bitno za uspeh same implantacije, danas se kompjuterskim metodama u milimetrima odrđuje dužina, širina i oblik implantata i do koje granice može da ulazi u kost. Kompjuterskom metodom određuje se količina i kvalitet raspoložive kosti, mesto gde treba da bude umetnut implantat. Kompjuterska komunikacija snimljenih vilica danas je postala realnost i u Beogradu, tako da je sve više modernih centara sa digitalnim kompjuterskim snimcima koji na taj način komuniciraju sa mnogim stomatološkim ordinacijama.Kompjuterskom tehnikom odavno se izrađuju porcelanske estetske vrlo kvalitetne plombe- takozvani inleji koji su se nekada isključivo izrađivali metalu-takozvane zlatne plombe. Po svojoj funkciji i djelotvornosti i uticaju materijala na zubno i okolno tkivo zlatne plombe su i do danas ne prevazuiđene protetske izvedbe. Jedini nedostatak, ako se to kod starijih osoba može uopšte smatrati nedostatkom je ustetske prirode zbog vidljivosti zlata po rubovima zatvaranja kariozne šupljine. Kompjuterski putem mogu se uzimati otisci izbrušenih zuba i prenositi istim putem u laboratorij. Plombe izrađene kompjuterskim načinom izuzetno su precizne. Međukontinetalna stručna komunikacija kada je u pitanju moderna stomatologija nije više san, nego realnost. Početkom prošlog veka moj deda je radio u Americi. Pričao nam je kao deci mnoge stvari za koje smo verovali daje laž. Voleli smo da slušamo dedine »laži«, ali vreme je pokazalo, kad sam odrastao, da je deda pričao istinu.Kada sam održao prvo predavanje o primeni implanta daleke 1968. god. Na Kongrsu stomatologa Jugoslavije bio sam žestoko osporavan u prvom redu od svojhih bivših profesora. Danas su implantati u najširoj primeni diljemj sveta i bez njih nezamisliva je moderna stomatologija.
A šta treba uraditi da se ne dođe do primene implantata i očuvaju prirodnih zubi?
Izučavajući razvoj i očuvanje prirodnih zuba američki stomatolog Džon Hunter zaključuje:« Naši prirodni zubi zaslužuju veliku pažnju , kako sa aspekta preventive, kada su zdravi, tako i pri izboru načina terapije kada obole«.
Održavanje zdravih desni je jedan od najbitnijih uslova da se očuvaju prirodni zubi. Redovna kontrola i popravka najmenjeg karijesa na jednom zubu je od velike važnosti. Zašto je važno ne dozvoliti ni jedan gubitak zuba u tom viličnom luku?

prethodna sledeća